Sản phẩm nhám, đánh bóng

Đá mài, đá cắt

Sản Phẩm 3M trong ngành kim loại

Sản Phẩm 3M Trong Ngành Gỗ và Composite

Sản Phẩm 3M Trong Ngành Automotive

Sản Phẩm 3M Trong Ngành Chăm Sóc Xe

thông tin liên hệ
Cao Thị Vân Anh
- 0975 699 191

Giấy Nhám

Nhám Trizact P3000 3M 02085
Nhám Trizact P3000 3M 02085
Nhám Film Đĩa 3M™ Hookit™ 260L
Nhám Film Đĩa 3M™ Hookit™ 260L
Nhám Film Đĩa 3M Hookit 375L
Nhám Film Đĩa 3M Hookit 375L
Nhám Xốp 3M Softback Sanding Sponge
Nhám Xốp 3M Softback Sanding Sponge
Nhám 3M™ 236U
Nhám 3M™ 236U
Nhám Đĩa 3M™ 216U Stikit Gold
Nhám Đĩa 3M™ 216U Stikit Gold