Sản phẩm nhám, đánh bóng

Đá mài, đá cắt

Sản Phẩm 3M trong ngành kim loại

Sản Phẩm 3M Trong Ngành Gỗ và Composite

Sản Phẩm 3M Trong Ngành Automotive

Sản Phẩm 3M Trong Ngành Chăm Sóc Xe

thông tin liên hệ
Cao Thị Vân Anh
- 0975 699 191

Vải Nhám, Giấy Nhám

Nhám hạt mài Trizact 307EA
Nhám hạt mài Trizact 307EA
Bùi Nhùi- Scotch-Brite™ 7447 - General Purpose Hand Pad
Bùi Nhùi- Scotch-Brite™ 7447 - General Purpose Han...
Sáp đánh bóng
Sáp đánh bóng
Bánh lông cừu
Bánh lông cừu

Đá Mài, Đá Cắt

Đá cắt
Đá cắt
Đá cắt
Đá cắt
Đá mài
Đá mài
Đá mài
Đá mài

Băng Keo Bảo Vệ

Băng keo 3M
Băng keo 3M
Băng keo bảo vệ
Băng keo bảo vệ
Băng keo cách nhiệt
Băng keo cách nhiệt
Băng keo cách nhiệt
Băng keo cách nhiệt